Categories
technology

พลาสติกความร้อนเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์

วัตถุที่พิมพ์ 3 มิติทุกชิ้นส่งผลให้เกิดความเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากการออกแบบไม่ว่าจะเกิดจากการขยายหรือพิมพ์วัสดุที่ทำสัญญาเมื่อพิมพ์หรือเนื่องจากลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากงานพิมพ์ 3 มิติที่ผ่านมาเพื่อฝึกอบรม AI เพื่อคาดการณ์ว่าจะเกิดการบิดเบือนรูปร่างเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์ก่อนที่จะเกิดขึ้น

มุ่งสร้างแบบจำลองที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำโดยใช้ข้อมูลแหล่งการพิมพ์ 3 มิติขั้นต่ำจากวัตถุที่เลือกเพียงห้าถึงแปดชิ้นเราสามารถเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายเราสามารถใช้ข้อมูลจำนวนเล็กน้อยเพื่อคาดการณ์วัตถุที่หลากหลายทีมงานได้ฝึกอบรมรูปแบบการทำงานให้มีความแม่นยำเท่ากันในการใช้งานและวัสดุที่หลากหลายตั้งแต่โลหะสำหรับการผลิตอากาศยานและพลาสติกความร้อนเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ นักวิจัยยังทำงานร่วมกับคลินิกทันตกรรมในออสเตรเลียในการพิมพ์แบบจำลอง 3 มิติของทันตกรรมเช่นเดียวกับเมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะเล่นเบสบอลคุณจะได้เรียนรู้ซอฟต์บอลหรือกีฬาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้น เด็คเกอร์ผู้เป็นผู้นำในการพัฒนาความพยายามพัฒนาซอฟต์แวร์ในทำนองเดียวกัน AI ของเราสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมากเมื่อเห็นสองสามครั้ง